Kami Nobis kartel bintana 7 bahay premium activation key 70-290

Mga pagtatanggi

Impormasyon Disclaimer

Ang nilalaman ng pemphigus.org ay para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang at hindi bumubuo ng payo. IPPF ang sinusubukang upang magbigay ng nilalaman na ay totoo at tumpak na bilang ng petsa ng pagsulat; gayunman, bigyan kami ng walang katiyakan o garantiya na hinggil sa katumpakan, pagkanasapanahon, o applicability ng anumang ng nilalaman. Ang mga bisita sa pemphigus.org hindi dapat kumilos sa nilalaman ng site o impormasyon nang walang una naghahanap ng angkop na propesyonal na payo.

Pemphigus.org ay hindi inilaan upang maging isang mapagkukunan ng payo. Bisita sa pemphigus.org dapat laging humingi ng payo ng isang angkop na kuwalipikadong propesyonal. Ipinagpapalagay ng Pemphigus.org walang responsibilidad para sa impormasyon na nakapaloob sa web site na ito at itinatatwa ang lahat ng pananagutan sa paggalang ng naturang impormasyon. At saka, wala sa pemphigus.org 's na nilalaman ay bumubuo ng anumang bahagi ng anumang kontrata sa pagitan ng mga IPPF o bumubuo ng anumang uri ng alok ng IPPF. Tiyak disclaimer maaaring mag-aplay sa karagdagan sa ilang mga nilalaman o mga bahagi ng site.

Pemphigus.org tumatanggap ng walang pananagutan para sa at hindi isinasama ang lahat ng pananagutan sa koneksyon sa pag-browse ng web site na ito, gamitin ng impormasyon o pag-download ng anumang mga materyales mula dito, kabilang ngunit hindi limitado sa anumang sagutin para sa mga error, kamalian, omissions, o mapanligaw o mapanirang-puri pahayag. Ang impormasyon sa web site na ito ay maaaring isama ang mga opinyon o pagtingin kung saan, maliban kung malinaw na nakasaad sa kabilang banda, ay hindi kinakailangan ng mga pemphigus.org o anumang nauugnay na kumpanya o sinumang tao na may kaugnayan sa kung kanino ang mga ito ay may anumang pananagutan o pananagutan.

Ang lahat ng nilalaman at impormasyon sa pemphigus.org maaaring baguhin o na-update nang walang abiso. Maaaring Pemphigus.org ring gumawa ng mga pagbabago o mga pagpapabuti sa anumang oras nang walang abiso.

Ang web site na ito ay ipinagkakaloob "as is" at pemphigus.org hayagang itinatatwa ng garantiya sa anumang at lahat, express o ipinahiwatig, sa lawak na pinahihintulutan ng batas, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga garantiya ng kasiya-siya kalidad, kakayahang maikalakal, o kaangkupan para sa isang partikular na layunin, may paggalang sa serbisyo o anumang mga materyales.

Pemphigus.org sumasang isinasama pananagutan para sa anumang mga paghahabol na, kawalan, pangangailangan, o pinsala ng anumang uri ng kahit ano pa man tungkol sa anumang impormasyon, nilalaman, o mga serbisyo na ibinigay sa aming Web site, kabilang ngunit hindi limitado sa direct, hindi tuwiran, hindi sinasadya, o kinahihinatnan pagkawala o pinsala, nauukol na bayad pinsala, pagkawala ng kita, o data, o kung hindi man.

Disclaimer ng paglilipat ng liham

Reference sa loob ng site na ito sa anumang mga tiyak na komersyal o di-komersyal na produkto, paraan, o serbisyo sa pamamagitan ng pangalan ng kalakalan, tatak, tagagawa o kung hindi man ay hindi bumubuo o magpahiwatig ng isang liham ng paglilipat, rekomendasyon, o favoring sa pamamagitan ng pemphigus.org o ang IPPF. Sa pananaw at opinyon ng mga may-akda ng nilalaman na-publish sa pemphigus.org ay hindi kinakailangang estado o sumasalamin sa opinyon ng pemphigus.org o ang IPPF, at hindi maaaring gamitin para sa advertising o layunin sa endorso ng produkto.

Sanggunian sa libro, software, web site, o produkto bilang "na Inirerekumendang ng ang IPPF" ang mga tiyak na mga mungkahi lamang at hindi kinakailangang bumubuo o magpahiwatig ng isang liham ng paglilipat.

Disclaimer para sa mga link sa Panlabas, Third Party Web Sites

Mga link sa panlabas, o third party web site, ay ibinigay lamang para sa mga bisita’ kaginhawahan. Link na kinuha sa ibang mga site ay nagagawa sa iyong sariling panganib at pemphigus.org tumatanggap ng walang pananagutan para sa anumang mga link na sites o sa kanilang nilalaman. Kapag iyo ng access sa isang panlabas na web site, tandaan na ang IPPF ay walang kontrol sa nilalaman nito.

Anumang mga link mula sa pemphigus.org sa isang panlabas na web site ay hindi magpahiwatig o sabihin na ang IPPF sa endorses o tumatanggap ng anumang responsibilidad para sa nilalaman o ang paggamit ng naturang mga web site. Pemphigus.org ay hindi nagbibigay ng anumang representasyon tungkol sa kalidad, kaligtasan, pagiging angkop, o pagiging maaasahan ng anumang mga panlabas na mga site sa web o anumang ng nilalaman o mga materyales na nakapaloob sa mga ito. Ito ay mahalaga para sa mga gumagamit na tumagal ng kinakailangang pag-iingat, lalo na upang matiyak ang angkop na kaligtasan mula sa mga virus, bulate, Trojan horse at iba pang potensyal na mapanirang item.

Kapag pagbisita ng mga panlabas na mga web site, mga gumagamit ay dapat suriin ang mga website na iyon’ patakaran sa privacy at iba pang mga tuntunin ng paggamit upang malaman ang higit pa tungkol sa, kung ano, kung bakit at kung paano sila mangolekta at gamitin ang anumang personal na makikilalang impormasyon.

Nilalaman at Links Disclaimer

Pemphigus.org seeks upang matiyak na ang lahat ng nilalaman at impormasyon na nai-publish sa web site na ito ay kasalukuyang at tumpak. Ang impormasyon sa pemphigus.org ay hindi sa anumang paraan na bumubuo ng legal o propesyonal na payo at IPPF ay hindi maaaring gaganapin mananagot para sa mga aksyon na nagbubuhat sa paggamit nito. At saka, IPPF hindi maaaring gaganapin mananagot para sa mga nilalaman ng anumang mga panlabas na naka-link pahina.

Patakaran sa Privacy

Namin siniseryoso ang iyong privacy. Ang patakarang ito ay naglalarawan kung ano ang personal na impormasyon na kinokolekta namin at kung paano ginagamit namin ito. Tingnan ang aming Patakaran sa Privacy.

Espesyal na Paunawa Tungkol sa Google Advertising

Anumang mga advertisement na nagsilbi sa pamamagitan ng Google, Inc., at kaakibat na mga kumpanya ay maaaring kontrolado gamit ang mga cookies. Ang mga cookies na ito ay maaaring payagan ang Google na ipakita ang mga ad batay sa iyong mga pagbisita sa site na ito at iba pang mga site na gumagamit ng mga serbisyo ng Google advertising. Alamin kung paano magpasyang huwag sumali sa paggamit ng Google cookie. Tulad ng nabanggit sa itaas, anumang pagsubaybay na ginagawa ng Google sa pamamagitan ng cookies at iba pang mekanismo ay saklaw ng Google sariling patakaran sa privacy.

Tungkol sa Google advertising: Ano ang DoubleClick DART cookie? Ang DoubleClick DART cookie ay ginagamit ng Google ang mga ad ay nagsilbi sa mga website ng publisher na pagpapakita ng AdSense para sa mga ad ng nilalaman. Kapag ang mga gumagamit ay bisitahin ang website ng isang AdSense publisher at sa alinman tingnan o i-click sa isang ad, ang isang cookie ay maaaring bumaba sa browser na end user. Ang mga data na natipon mula sa mga cookies na ito ay gagamitin upang tulungan ang mga publisher ng AdSense na mas mahusay na maghatid at mamahala ng mga ad sa kanilang site(mga) at sa buong web. User ay maaaring magpasyang huwag sumali sa paggamit ng DART cookie sa pamamagitan ng pagbisita sa Google ad at network ng nilalaman patakaran sa privacy.

Makipag-ugnayan sa Impormasyon

Alalahanin o katanungan tungkol sa patakaran sa privacy na maaaring i-direct sa [email protected] </div> para sa karagdagang paglilinaw.

(orihinal na nai-post Agosto 10, 2012)