Kami Nobis kartel bintana 7 bahay premium activation key

Umiinom ba kayo Methotrexate upang makontrol pempigus

Methotrexate ay madalas na ginagamit upang makontrol ang pempigus at MedlinePlus mga listahan ng ilang mga babala na dapat mong malaman. Laging talakayin ang iyong pag-aalaga sa iyong manggagamot bago gumagawa ng anumang mga pagbabago sa iyong treatment.Methotrexate ay maaaring maging sanhi ng mga napaka malubhang epekto. Ang ilang mga epekto ng methotrexate maaaring maging sanhi ng kamatayan. Dapat mo lamang tumagal methotrexate ituturing ng nakamamatay na kanser, o ilang iba pang mga kondisyon na masyadong mahigpit at hindi maaaring tratuhin na may iba pang gamot. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng methotrexate para sa iyong kalagayan.

Basahin ang karagdagang impormasyon sa Methptrexate sa: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682019.html

Nai-post sa Sa buong mundo

SUMALI NGAYONG ARAW!

Ang P / P Registry ay na-aprubahan sa pamamagitan ng Western Institutional Review Board (WIRB) at aktibong enrolling kalahok.

TAGALOG VERSION