Kami Nobis kartel bintana 7 bahay premium activation key 70-290

Pinlano Pagbibigay ng

Mayroong maraming mga paraan upang iwan ng isang legacy upang suportahan ang mga gawain at misyon ng International pempigus & Pemphigoid Foundation. Isama sila:

  • Regalo na natitira sa iyong kalooban
  • Annuities na magbigay ng kita sa iyo sa panahon ng iyong buhay
  • Seguro sa buhay
  • Regalo ginawa sa pamamagitan ng mga plano ng pagreretiro
  • Real estate at iba pang ari-arian
  • Mga Memorial regalo para sa mga mahal sa buhay
Pakiusap makipag-ugnay sa amin kung ikaw ay interesado sa paggawa ng isang legacy o nakaplanong regalo.