Kami Nobis kartel bintana 7 bahay premium activation key 70-290

Ng nobelang Thiophene Derivatives bilang Immunosuppressive mga Ahente

1. Mga nobelang thiophene derivatives ng General Formula (Ako),

Pangkalahatang Formula (Ako) kung saan

Ay kumakatawan-CH2CH2-; -CH = CH-, o-NH-CH2-;

R1 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, at sa kaso X ay kumakatawan sa C-R4, R1 sa karagdagan kumakatawan halogen;

R2 kumakatawan hydrogen, babaan alkoxy, fluoro-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)- babaan alkoxy, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, pyridin-3-yl-methoxy, pyridin-4-yl-methoxy;

R3 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, mono- o di-mas mababa alkylamino, trifluoromethyl, o trifluoromethoxy; at sa kaso X ay kumakatawan sa C-R4, R3 bilang karagdagan kumakatawan halogen;

X kumakatawan N, o C-R 44.. R4 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, babaan alkoxy, halogen;

at configurational isomers, diastereomers, mixtures ng diastereomers, pati na rin pharmaceutically katanggap-tanggap asing-gamot, pantunaw complexes, at morphological form.

2. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan ay kumakatawan-CH = CH-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

3. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan ay kumakatawan NH-CH2-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

4. Thiophene derivatives accoding upang i-claim 1 kung saan ay kumakatawan-CH2CH2-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

5. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X kumakatawan N, at R1, R2, R3, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

6. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, at R1, R2, R3, R4, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

7. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, at R2, R3, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

8. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 at R3 parehong kumakatawan sa hydrogen, at R2 at A tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

9. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan ang R2 kumakatawan hydroxy- babaan alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, ng- (hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at R1, R3, Ang isang, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

10. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan R2 ay kumakatawan ng isang (S)-1- glyceryl pangkat, at R1, R3, A at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

11. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-Iower alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at R3 at A tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

12. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 kumakatawan hydrogen, R1 at R3 parehong kumakatawan sa isang metil grupo ortho sa R2, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

13. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X kumakatawan N, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R2, at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

14. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R2, R3, at R4 ay tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

15. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, Ay kumakatawan – CH2-CH2-, at R2 at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

16. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 at R3 parehong kumakatawan sa hydrogen, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R2 ay tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

17. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan ang R2 kumakatawan hydroxy- babaan alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, ng- (hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1. 18. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan R2 ay kumakatawan ng isang (S)-1- glyceryl pangkat, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

19. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alky!, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 1.

20. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 1 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 kumakatawan hydrogen, R1 at R3 parehong kumakatawan sa isang metil grupo ortho sa R2, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at ay kumakatawan-CH2-CH2-.

21. Mga nobelang thiophene derivatives ng General Formula (II),


Pangkalahatang Formula (II)

kung saan

Ay kumakatawan-CH2CH2-; -CH = CH-, o-NH-CH2-; R1 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, at sa kaso X ay kumakatawan sa C-R4, R1 sa karagdagan kumakatawan halogen;

R2 kumakatawan hydrogen, babaan alkoxy, fluoro-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)- babaan alkoxy, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, pyridin-3-yl-methoxy, pyridin-4-yl-methoxy;

R3 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, mono- o di-mas mababa alkylamino, trifluoromethyl, o trifluoromethoxy; at sa kaso X ay kumakatawan sa C-R4, R3 bilang karagdagan kumakatawan halogen;

X kumakatawan N, o C-R4;

R4 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, babaan alkoxy, halogen;

at configurational isomers, mixtures ng mga enantiomers tulad ng racemates, diastereomers, mixtures ng diastereomers, diastereomeric racemates, at mixtures ng diastereomeric racemates, pati na rin pharmaceutically katanggap-tanggap asing-gamot, pantunaw complexes, at morphological form.

22. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan ay kumakatawan-CH = CH-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

23. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan ay kumakatawan NH-CH2-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

24. Thiophene derivatives accoding upang i-claim 21 kung saan ay kumakatawan-CH2CH2-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

25. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X kumakatawan N, at R1, R2, R3, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 21. 26. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, at R1, R2, R3, R4, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

27. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, at R2, R3, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

28. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 at R3 parehong kumakatawan sa hydrogen, at R2 at A tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

29. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan ang R2 kumakatawan hydroxy- babaan alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, ng- (hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at R1, R3, Ang isang, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

30. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan R2 ay kumakatawan ng isang (S)-1- glyceryl pangkat, at R1, R3, A at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

31. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at R3 at A tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

32. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 kumakatawan hydrogen, R1 at R3 parehong kumakatawan sa isang metil grupo ortho sa R2, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa aikyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

33. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X kumakatawan N, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R2, at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 21. 34. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R2, R3, at R4 ay tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

35. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, Ay kumakatawan – CH2-CH2-, at R2 at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

36. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 at R3 parehong kumakatawan sa hydrogen, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R2 ay tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

37. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan ang R2 kumakatawan hydroxy- babaan alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, ng- (hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

38. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan R2 ay kumakatawan ng isang (S)-1- glyceryl pangkat, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

39. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 ay kumakatawan sa isang methoxy. grupo, R1 kumakatawan hydrogen, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 21.

40. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 21 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 kumakatawan hydrogen, R1 at R3 parehong kumakatawan sa isang metil grupo ortho sa R2, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at ay kumakatawan-CH2-CH2-. 41. Mga nobelang thiophene derivatives ng General Formula (III),

Pangkalahatang Formula (III) kung saan

Ay kumakatawan-CH2CH2-; -CH = CH-, o-NH-CH2-;

R1 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, at sa kaso X ay kumakatawan sa C-R4, R1 sa karagdagan kumakatawan halogen;

R2 kumakatawan hydrogen, babaan alkoxy, fluoro-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)- babaan alkoxy, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, pyridin-3-yl-methoxy, pyridin-4-yl-methoxy;

R3 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, mono- o di-mas mababa alkylamino, trifluoromethyl, o trifluoromethoxy; at sa kaso X ay kumakatawan sa C-R4, R3 bilang karagdagan kumakatawan halogen;

X kumakatawan N, o C-R4;

R4 kumakatawan hydrogen, mas mababa alkyl, babaan alkoxy, halogen; at configurational isomers, diastereomers, mixtures ng diastereomers, pati na rin pharmaceutically katanggap-tanggap asing-gamot, pantunaw complexes, at morphological form.

42. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan ay kumakatawan-CH = CH-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

43. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan ay kumakatawan NH-CH2-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

44. Thiophene derivatives accoding upang i-claim 41 kung saan ay kumakatawan-CH2CH2-, at R1, R2, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

45. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X kumakatawan N, at R1, R2, R3, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

46. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, at R1, R2, R3, R4, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

47. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, at R2, R3, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

48. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 at R3 parehong kumakatawan sa hydrogen, at R2 at A tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

49. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan ang R2 kumakatawan hydroxy- babaan alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, ng- (hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at R1, R3, Ang isang, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

50. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan R2 ay kumakatawan ng isang (S)-1- glyceryl pangkat, at R1, R3, A at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41. 51. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyi)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at R3 at A tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

52. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 kumakatawan hydrogen, R1 at R3 parehong kumakatawan sa isang metil grupo ortho sa R2, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at A tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

53. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X kumakatawan N, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R2, at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

54. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R2, R3, at R4 ay tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

55. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, Ay kumakatawan – CH2-CH2-, at R2 at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

56. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 at R3 parehong kumakatawan sa hydrogen, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R2 ay tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

57. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan ang R2 kumakatawan hydroxy- babaan alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, ng- (hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41. 58. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan R2 ay kumakatawan ng isang (S)-1- glyceryl pangkat, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R1, R3, at X tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

59. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan ang R4 ay kumakatawan sa isang methoxy pangkat, R1 kumakatawan hydrogen, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-Iower alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-gIyceryl, Ay kumakatawan-CH2-CH2-, at R3 tulad ng tinukoy sa claim sa 41.

60. Thiophene derivatives ayon upang i-claim 41 kung saan X ay kumakatawan sa C-R4, kung saan R4 kumakatawan hydrogen, R1 at R3 parehong kumakatawan sa isang metil grupo ortho sa R2, R2 ay kumakatawan sa hydroxy-mas mababa alkoxy, hydroxy-mas mababa alkyl, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-babaan alkoxy, di-(hydroxy-mas mababa alkyl)-mas mababa alkyl, 1 -glyceryl, 2-glyceryl, at ay kumakatawan-CH2-CH2-.

61. Isang thiophene hinangong ayon sa anumang isa sa mga claim 1 sa 20 pinili mula sa pangkat na binubuo ng: (1 bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-Trimethyl-i ,1 isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]acid 2 ng pentalene-4-carboxylic-methoxy-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]acid 2,4 ng pentalene-4-carboxylic-dimethoxy-benzylamide, (1 bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]acid 4 ng pentalene-4-carboxylic-ethoxy-2-methoxy-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]acid 2 ng pentalene-4-carboxylic-metil-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3,5- dimethyl-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3,5- dimethyl-benzylamide, (1 bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-acid carboxy1ic 4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-2- methoxy-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1isang,5,5isang tetrahydro3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-2- methoxy-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3-metil- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3-metil- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3-chloro- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3-chloro- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-2-chloro- benzylamide, (1 bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-2-chloro- benzylamidθ, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)- benzylamide, (laS.δaRJ-sa. trimethyl-sa-i ^. ia.δ.δa-tΘtrahydro Chia-S-- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyM ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-hydroxy-ethoxy)-3,5-dimethyl- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-hydroxy-ethoxy)-2-methoxy- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- 5 cyclopropa[isang]pentalene-4-acid carboxyIic 4-(2-hydroxy-ethoxy)-3-metil- benzylamide, (1bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa4etrahydro-3-HIA- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-hydroxy-ethoxy)-3-chloro- benzylamidθ, 0 (1bilang,6Ar)-1 ,1,2-trimethyl-1, 1a,6,6a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-hydroxy-ethoxy)-2-chloro- benzylamidθ, (laS.δaR ^ TO. ^ SA-trimethyl-i.ia.δ.δa Chia-tetrahydro-S-- cyciopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-hydroxy-θthoxy)-benzylamide, d (1bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R / S)-2-hydroxy-propoxy)-3,d- dimethyl-benzylamide, (1bilang,δaR)- 1 ,1,2-trimethyl-1, 1a,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R / S)-2-hydroxy-propoxy)-2-methoxy- 0 benzylamidθ, (1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R / S)-2-hydroxy-propoxy)-3-metil- benzylamide, (1bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- δ cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R / S)-2-hydroxy-propoxy)-3-chloro- benzylamide, (laS.δaRJ. ^-trimethyl ng ia.δ.δa-tetrahydro-S-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R / S)-2-hydroxy-propoxy)-2-chloro- benzylamide, 0 (1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-((R / S)-2-hydroxy-propoxy)- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-hydroxy-propoxy)-3,5-dimethyl- benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-hydroxy-propoxy)-2-methoxy- benzylamide, (1 bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1 isang,5,5a-tθtrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-hydroxy-propoxy)-3-metil- benzylamidθ, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-hydroxy-propoxy)-3-chloro- benzylamide, (laS.δaRJ-to ^-trimethyl-i.ia.δ.δa to-tetrahydro-S-Chia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-hydroxy-propoxy)-2-chlorc- benzylamide, (1bilang,δaR)-1 Λ24rimethyl-1Ja,d,δa-tetrahydrc>-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-hydroxy-propoxy)-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-fluoro-ethoxy)-3,δ-dimethyl- benzylamide, (1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-fluoro-ethoxy)-2-methoxy- benzylamide, (1bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-i ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]ang pentalene-4-carboxylic acid 2-chloro-4-(2-fluoro-ethoxy)- benzylamide, (1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(2-fluoro-ethoxy)-benzylamide, (1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-acid carboxyIic 4-(3-fluoro-propoxy)-2-methoxy- benzylamide, (1bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyciopropa[isang]acid 2 ng pentalene-4-carboxylic-methoxy-4-propoxy-benzylamide, (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]acid 2 ng pentalene-4-carboxylic-methoxy-4-isopropoxy-benzylamide, (1 bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]acid 4 ng pentalene-4-carboxylic-isobutoxy-2-methoxy-benzylamide, 5 (1bilang,5Ar)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5a-tetrahydro-3-thia- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(6-hydroxy-hexyioxy)-2-methoxy- benzylamide, (laS.δaRH. ^ Upang rimethyM. ia.δ.δa Chia-tetrahydro-S-- cyclopropa[isang]pentalene-4-carboxylic acid 4-(3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-propoxy)- 0 3,5-dimethyl-benzylamide, (laS.δaRH.I ^-trimethyM. ia.δ.δa Chia-tetrahydro-S-- cyclopropa[isang]ang pentalene-4-carboxylic acid 2-methoxy-4-(pyridin-3-ylmethoxy)- benzylamide, (1bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,d,δa-tetrahydro-3-thia- δ cyclopropa[isang]ang pentalene-4-carboxylic acid 2-methoxy-4-(pyridin-4-ylmethoxy)- benzylamidθ, (laS.δaR ^ SA. ^ SA-trimethyl-i. ia.δ.δa Chia-tetrahydro-S-- cyclopropa[isang]pentalene-4-acid carboxyiic (pyridin-2-ylmethyl)-amidθ, 3-(2-methoxy-phenyl)-1 -((1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3- 0 thia-cyclopropa[isang]penta-Len-4-yl)-propan-1-isa, 3-[4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-2-methoxy-phenyl]-1-((1bilang,δaR)-1 ,1 )2- trimethyl-1 ,1 a.δ.δa-tθtrahydro-S-Chia-cyclopropatalpentalen ^-ct-propane-sa-isang, 3-[4-(2-hydroxy-ethoxy)-2-methoxy-phenyl]-1 -((1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl- 1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia-cyclopropa[isang]pentalen-4-yl)-propan-1-isa, d 3-[4-((S)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3,δ-dimethyl-phenyl]-1-((1bilang,δaR)-1 ,1 ,2- trimethyl-1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia-cyclopropa[isang]pentalen-4-yl)-propan-1-isa, 3-[4-((R)-2,3-dihydroxy-propoxy)-3,δ-dimethyl-phenyl]-1 -((1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2- trimethyl-i. ia.δ.δa-tetrahydro-S-Chia-cyclopropa ^ ^ pentalen-Yo-propane-sa-isang, 3-[4-(2-hydroxy-ethoxy)-3,δ-dimethyl-phenyi]-1 -((1 bilang,δaR)-1 ,1 ,2-trimethyl- 0 1 ,1 a.δ.δa-tetrahydro-S-thia-cyclopropatalpentalen ^-ylJ-propan-i-isa, 3-[4-(2-(R / S)-hydroxy-propoxy)-3,δ-dimethyl-phenyl]-1 -(1 ,1 ,2-trimethyl- 1 ,1 isang,d,δa-tetrahydro-3-thia-cyclopropa[isang]pentalen-4-yl)-propan-1-isa, 3-[4-(2-(2-fluoroethoxy)-3,5-dimethyl-phenyI]-1-(1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5isang- tetrahydro-3-thia-cyclopropa[isang]pentalen-4-yl)-propan-1-isa, 3-[4-(3-hydroxy-propoxy)-3,5-dimethyl-phenyl]-1-(1 ,1 ,2-trimethyl-1 ,1isang,5,5isang- tetrahydro-3-thia-cyclopropa[isang]pentalen-4-yl)-propan-1-isa,

at pharmaceutically katanggap-tanggap na mga asing-gamot thereoff.

62. Isang thiophene hinangong ayon sa anumang ng claim 1 sa 61 para sa paggamit bilang isang gamot.

63. Ang proseso para sa paggawa ng mga compounds tulad ng inaangkin sa anumang isa sa mga claim 1 sa 61 , kung saan proseso Binubuo

isang) reacting ang tambalang ng Istraktura 9 o 10 may 2-mercaptoacetic acid sa pagkakaroon ng isang batayang;

Kaayusan 9 Kaayusan 10

b) reacting isang compound ng Istraktura 8 sa isang non-may tubig base;

Kaayusan 8

c) reacting isang compound ng Istraktura 7 may isang may tubig base;
Kaayusan 7

d) reacting isang compound ng Istraktura 1 sa isang compound ng Istraktura 2 sa pagkakaroon ng mga ahente-activate,

Kaayusan 2

at) reacting isang compound ng Istraktura 1 may N,O-dimethyIhydroxylamine sa pagkakaroon ng isang ahente ng Ina-activate;

f) reacting isang compound ng Istraktura 3 na may Grignard pantauli ng Istraktura 4;

Kaayusan 4

g) reacting isang compound ng Istraktura 1 may methyllithium;

h) reacting isang compound ng Istraktura 5 sa isang compound ng Istraktura 6 sa pagkakaroon ng isang batayang;
Kaayusan 5 Kaayusan 6

ako) reacting isang compound ng Istraktura 11 ng hydrogen sa pagkakaroon ng isang katalista hydrogenation.

64. Pharmaceutical komposisyon na naglalaman ng tambalang ayon sa anumang ng claim 1 sa 61 at karaniwan carrier materyales at adjuvants para sa iwas o paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system.

65. Pharmaceutical komposisyon na naglalaman ng tambalang ayon sa anumang ng claim 1 sa 61 at karaniwan carrier mga materyales at adjuvants para sa pag-iwas o paggamot ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit.

66. Pharmaceutical komposisyon na naglalaman ng tambalang ayon sa anumang ng claim 1 sa 61 at karaniwan carrier mga materyales at adjuvants para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit o karamdaman na nauugnay sa isang activate immune system na napili mula sa pangkat na binubuo ng autoimmune syndromes kabilang rheumatoid sakit sa buto; systemic lupus erythematosus; Hashimoto ng thyroiditis; lymphocytic thyroiditis; maramihang esklerosis; myasthenia gravis; type ko diyabetis; uveitis; puwit uveitis; uveitis na nauugnay sa Behcet ng sakit; uveomeningitis syndrome; hiyang encephalomyelitis; talamak allograft vasculopathy; post ¬ nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; nagpapasiklab at hyperproliferative sakit ng balat; soryasis; atopic dermatitis; osteomyelitis; makipag-ugnayan sa dermatitis; eczematous dermatitis; seborrhoeic dermatitis; lumot planus; pempigus; bullous pemphigoid; epidermolysis bullosa; tagulabay; angioedema; vasculitis; pamumula ng balat; sa balat eosinophilia; acne; alopecia areata; keratoconjunctivitis; pangyayari sa tagsibol pamumula ng mata; keratitis; herpetic keratitis; dystrophia epithelialis corneae; corneal leukoma; ng mga mata pempigus; Mooren ng ulsera; ulcerative keratitis; scleritis; Libingan’ ophthalmopathy; Vogt-Koyanagi-Harada syndrome; sarcoidosis; pollen allergy; kabilaan panghimpapawid na daan sakit nakahahadlang; bronchial hika; allergy hika; tunay hika; hindi mahalaga hika; dust hika; talamak o pusakal na hika; late hika at panghimpapawid na daan sobra pagtugon; brongkitis; ng o ukol sa sikmura ulcers; ischemic magbunot ng bituka sakit; nagpapasiklab magbunot ng bituka sakit; necrotizing enterocolitis; bituka lesyon na nauugnay sa mga thermal Burns; celiac sakit; proctitis; eosinophilic malubhang kabag; mastocytosis; Crohn ng sakit; ulcerative kolaitis; vascular pinsala sanhi ng ischemic sakit at trombosis; atherosclerosis; mataba puso; miokarditis; para puso infarction; arteriosclerosis; aortitis syndrome; cachexia dahil sa viral sakit; vascular trombosis; sobrang sakit ng ulo; rhinitis; eksema; interstitial nepritis; IgA-sapilitan nephropathy; Goodpasture ng syndrome; hemolytic-uremic syndrome; diabetes nephropathy; glomerulosclerosis; glomerulonephritis; maramihang mga myositis; Guillain-Barre syndrome; Meniere ng sakit; polyneuritis; maramihang mga neuritis; mononeuritis; radiculopathy; hyperthyroidism; Basedow ng sakit; thyrotoxicosis; purong pulang cell aplasia; aplastic anemya; hypoplastic anemya; idiopathic thrombocytopenic purpura; autoimmune hemolytic anemya; agranulocytosis; nakapipinsala anemya; megaloblastic anemya; anerythroplasia; osteoporosis; sarcoidosis; fibroid baga; idiopathic interstitial pneumonia; dermatomyositis; leukoderma vulgaris; ichthyosis vulgaris; photoallergy sensitivity; sa balat T cell lymphoma; polyarteritis nodosa; Huntington ng korie; Sydenham ng korie; myocardosis; scleroderma; Wegener ng granuloma; Sjogren ng sindrom; adiposis; eosinophilic fascitis; lesyon ng gingiva, periodontium, may selula buto, substantia buto dentis; lalaki pattern alopecia o alopecia senilis; maskulado distropia; pyoderma; Sezary ng syndrome; talamak adrenal kasalatan; Addison ng sakit; ischemia-reperfusion pinsala ng mga bahagi ng katawan na nangyayari kapag pangangalaga; endotoxin shock; pseudomembranous kolaitis; kolaitis sanhi ng droga o radiation; ischemic talamak bato hikahos; talamak bato hikahos; baga kanser; kapaniraan ng lymphoid pinagmulan; talamak o talamak lymphocytic leukemias; lymphoma; soryasis; baga sakit sa baga; katarata; siderosis; retinitis pigmentosa; inutil na macular pagkabulok; vitreal pagkakapilat; corneal alkalina burn; dermatitis pamumula ng balat; ballous dermatitis; latagan ng simento dermatitis; gingivitis; periodontitis; sepsis; pancreatitis; carcinogenesis; metastasis ng kanser na bahagi; hypobaropathy; autoimmune hepatitis; pangunahing ng apdo sirosis; sclerosing cholangitis; bahagyang atay pagputol; talamak atay nekrosis; sirosis; alkohol sirosis; hepatic kabiguan; fulminant hepatic kabiguan; late simula hepatic kabiguan; “talamak-on-talamak” atay pagkabigo.

67. Pharmaceutical komposisyon ayon upang i-claim 66, para sa paggamot ng pag-iwas ng mga karamdaman kung saan ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto, maramihang esklerosis, myasthenia gravis; pollen allergy; type ko diyabetis; -iwas sa soryasis; Crohn ng sakit; -post nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; at metastasis ng kanser na bahagi.

68. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (Ako) sa claim sa 1 para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit o karamdaman na nauugnay sa isang activate immune system.

69. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (II) sa claim sa 21 para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit o karamdaman na nauugnay sa isang activate immune system.

70. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (III) sa claim sa 41 para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit o karamdaman na nauugnay sa isang activate immune system. 71. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (Ako) sa claim sa 1 para sa pag-iwas o paggamot ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit.

72. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (II) sa claim sa 21 para sa pag-iwas o paggamot ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit.

73. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (III) sa claim sa 41 para sa pag-iwas o paggamot ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit.

74. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (Ako) ayon sa claim ang 68 para sa paggamot o pag-iwas ng sakit o karamdaman na pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto; systemic lupus erythematosus; Hashimoto ng thyroiditis; lymphocytic thyroiditis; maramihang esklerosis; myasthenia gravis; type ko diyabetis; uveitis; puwit uveitis; uveitis na nauugnay sa Behcet ng sakit; uveomeningitis syndrome; hiyang encephalomyelitis; talamak allograft vasculopathy; -post nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; nagpapasiklab at hyperproliferative sakit ng balat; soryasis; atopic dermatitis; osteomyelitis; makipag-ugnayan sa dermatitis; eczematous dermatitis; seborrhoeic dermatitis; lumot planus; pempigus; bullous pemphigoid; epidermolysis bullosa; tagulabay; angioedema; vasculitis; pamumula ng balat; sa balat eosinophilia; acne; alopecia areata; keratoconjunctivitis; pangyayari sa tagsibol pamumula ng mata; keratitis; herpetic keratitis; dystrophia epithelialis corneae; corneal leukoma; ng mga mata pempigus; Mooren ng ulsera; ulcerative keratitis; scleritis; Libingan’ ophthalmopathy; Vogt-Koyanagi-Harada syndrome; sarcoidosis; pollen allergy; kabilaan panghimpapawid na daan sakit nakahahadlang; bronchial hika; allergy hika; tunay hika; hindi mahalaga hika; dust hika; talamak o pusakal na hika; late hika at panghimpapawid na daan sobra pagtugon; brongkitis; ng o ukol sa sikmura ulcers; ischemic magbunot ng bituka sakit; nagpapasiklab magbunot ng bituka sakit; necrotizing enterocolitis; bituka lesyon na nauugnay sa mga thermal Burns; celiac sakit; proctitis; eosinophilic malubhang kabag; mastocytosis; Crohn ng sakit; ulcerative kolaitis; vascular pinsala sanhi ng ischemic sakit at trombosis; atherosclerosis; mataba puso; miokarditis; para puso infarction; arteriosclerosis; aortitis syndrome; cachexia dahil sa viral sakit; vascular trombosis; sobrang sakit ng ulo; rhinitis; eksema; interstitial nepritis; IgA-sapilitan nephropathy; Goodpasture ng syndrome; hemolytic-uremic syndrome; diabetes nephropathy; glomerulosclerosis; glomerulonephritis; maramihang mga myositis; Guillain-Barre syndrome; Meniere ng sakit; polyneuritis; maramihang mga neuritis; mononeuritis; radiculopathy; hyperthyroidism; Basedow ng sakit; thyrotoxicosis; purong pulang cell aplasia; aplastic anemya; hypoplastic anemya; idiopathic thrombocytopenic purpura; autoimmune hemolytic anemya; agranulocytosis; nakapipinsala anemya; megaloblastic anemya; anerythroplasia; osteoporosis; sarcoidosis; fibroid baga; idiopathic interstitial pneumonia; dermatomyositis; leukoderma vulgaris; ichthyosis vulgaris; photoallergy sensitivity; sa balat T cell lymphoma; polyarteritis nodosa; Huntington ng korie; Sydenham ng korie; myocardosis; scleroderma; Wegener ng granuloma; Sjogren ng sindrom; adiposis; eosinophilic fascitis; lesyon ng gingiva, periodontium, may selula buto, substantia buto dentis; lalaki pattern alopecia o alopecia senilis; maskulado distropia; pyoderma; Sezary ng syndrome; talamak adrenal kasalatan; Addison ng sakit; ischemia-reperfusion pinsala ng mga bahagi ng katawan na nangyayari kapag pangangalaga; endotoxin shock; pseudomembranous kolaitis; kolaitis sanhi ng droga o radiation; ischemic talamak bato hikahos; talamak bato hikahos; baga kanser; kapaniraan ng lymphoid pinagmulan; talamak o talamak lymphocytic leukemias; lymphoma; soryasis; baga sakit sa baga; katarata; siderosis; retinitis pigmentosa; inutil na macular pagkabulok; vitreal pagkakapilat; corneal alkalina burn; dermatitis pamumula ng balat; ballous dermatitis; latagan ng simento dermatitis; gingivitis; periodontitis; sepsis; pancreatitis; carcinogenesis; metastasis ng kanser na bahagi; hypobaropathy; autoimmune hepatitis; pangunahing ng apdo sirosis; sclerosing cholangitis; bahagyang atay pagputol; talamak atay nekrosis; sirosis; alkohol sirosis; hepatic kabiguan; fulminant hepatic kabiguan; late simula hepatic kabiguan; “talamak-on-talamak” atay pagkabigo.

75. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (II) ayon sa claim ang 69 para sa paggamot o pag-iwas ng sakit o karamdaman na pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto; systemic lupus erythematosus; Hashimoto ng thyroiditis; lymphocytic thyroiditis; maramihang esklerosis; myasthenia gravis; type ko diyabetis; uveitis; puwit uveitis; uveitis na nauugnay sa Behcet ng sakit; uveomeningitis syndrome; hiyang encephalomyelitis; talamak allograft vasculopathy; -post nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; nagpapasiklab at hyperproliferative sakit ng balat; soryasis; atopic dermatitis; osteomyelitis; makipag-ugnayan sa dermatitis; eczematous dermatitis; seborrhoeic dermatitis; lumot planus; pempigus; bullous pemphigoid; epidermolysis bullosa; tagulabay; angioedema; vasculitis; pamumula ng balat; sa balat eosinophilia; acne; alopecia areata; keratoconjunctivitis; pangyayari sa tagsibol pamumula ng mata; keratitis; herpetic keratitis; dystrophia epithelialis corneae; corneal leukoma; ng mga mata pempigus; Mooren ng ulsera; ulcerative keratitis; scleritis; Libingan’ ophthalmopathy; Vogt-Koyanagi-Harada syndrome; sarcoidosis; pollen allergy; kabilaan panghimpapawid na daan sakit nakahahadlang; may hika bronchiole; allergy hika; tunay hika; hindi mahalaga hika; dust hika; talamak o pusakal na hika; late hika at panghimpapawid na daan sobra pagtugon; brongkitis; ng o ukol sa sikmura ulcers; ischemic magbunot ng bituka sakit; nagpapasiklab magbunot ng bituka sakit; necrotizing enterocolitis; bituka lesyon na nauugnay sa mga thermal Burns; celiac sakit; proctitis; eosinophilic malubhang kabag; mastocytosis; Crohn ng sakit; ulcerative kolaitis; vascular pinsala sanhi ng ischemic sakit at trombosis; atherosclerosis; mataba puso; miokarditis; para puso infarction; arteriosclerosis; aortitis syndrome; cachexia dahil sa viral sakit; vascular trombosis; sobrang sakit ng ulo; rhinitis; eksema; interstitial nepritis; IgA-sapilitan nephropathy; Goodpasture ng syndrome; hemolytic-uremic syndrome; diabetes nephropathy; glomerulosclerosis; glomerulonephritis; maramihang mga myositis; Guillain-Barre syndrome; Meniere ng sakit; polyneuritis; maramihang mga neuritis; mononeuritis; radiculopathy; hyperthyroidism; Basedow ng sakit; thyrotoxicosis; purong pulang cell aplasia; aplastic anemya; hypoplastic anemya; idiopathic thrombocytopenic purpura; autoimmune hemolytic anemya; agranulocytosis; nakapipinsala anemya; megaloblastic anemya; anerythroplasia; osteoporosis; sarcoidosis; fibroid baga; idiopathic interstitial pneumonia; dermatomyositis; leukoderma vulgaris; ichthyosis vulgaris; photoallergy sensitivity; sa balat T cell lymphoma; polyarteritis nodosa; Huntington ng korie; Sydenham ng korie; myocardosis; scleroderma; Wegener ng granuloma; Sjogren ng sindrom; adiposis; eosinophilic fascitis; lesyon ng gingiva, periodontium, may selula buto, substantia buto dentis; lalaki pattern alopecia o alopecia senilis; maskulado distropia; pyoderma; Sezary ng syndrome; talamak adrenal kasalatan; Addison ng sakit; ischemia-reperfusion pinsala ng mga bahagi ng katawan na nangyayari kapag pangangalaga; endotoxin shock; pseudomembranous kolaitis; kolaitis sanhi ng droga o radiation; ischemic talamak bato hikahos; talamak bato hikahos; baga kanser; kapaniraan ng lymphoid pinagmulan; talamak o talamak lymphocytic leukemias; lymphoma; soryasis; baga sakit sa baga; katarata; siderosis; retinitis pigmentosa; inutil na macular pagkabulok; vitreal pagkakapilat; corneal alkalina burn; dermatitis pamumula ng balat; ballous dermatitis; latagan ng simento dermatitis; gingivitis; periodontitis; sepsis; pancreatitis; carcinogenesis; metastasis ng kanser na bahagi; hypobaropathy; autoimmune hepatitis; pangunahing ng apdo sirosis; sclerosing cholangitis; bahagyang atay pagputol; talamak atay nekrosis; sirosis; alkohol sirosis; hepatic kabiguan; fulminant hepatic kabiguan; late simula hepatic kabiguan; “talamak-on-talamak” atay pagkabigo.

76. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (III) ayon sa claim ang 70 para sa paggamot o pag-iwas ng sakit o karamdaman na pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto; systemic lupus erythematosus; Hashimoto ng thyroiditis; lymphocytic thyroiditis; maramihang esklerosis; myasthenia gravis; type ko diyabetis; uveitis; puwit uveitis; uveitis na nauugnay sa Behcet ng sakit; uveomeningitis syndrome; hiyang encephalomyelitis; talamak allograft vasculopathy; -post nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; nagpapasiklab at hyperproliferative sakit ng balat; soryasis; atopic dermatitis; osteomyelitis; makipag-ugnayan sa dermatitis; eczematous dermatitis; seborrhoeic dermatitis; lumot planus; pempigus; epidermolysis bullosa; angioedema; tagulabay; bullous pemphigoid; vasculitis; pamumula ng balat; sa balat eosinophilia; acne; alopecia areata; keratoconjunctivitis; pangyayari sa tagsibol pamumula ng mata; keratitis; herpetic keratitis; dystrophia epithelialis corneae; corneal leukoma; ng mga mata pempigus; Mooren ng ulsera; ulcerative keratitis; scleritis; Libingan’ ophthalmopathy; Vogt-Koyanagi-Harada syndrome; sarcoidosis; pollen allergy; kabilaan panghimpapawid na daan sakit nakahahadlang; bronchial hika; allergy hika; tunay hika; hindi mahalaga hika; dust hika; talamak o pusakal na hika; late hika at panghimpapawid na daan sobra pagtugon; brongkitis; ng o ukol sa sikmura ulcers; ischemic magbunot ng bituka sakit; nagpapasiklab magbunot ng bituka sakit; necrotizing enterocolitis; bituka lesyon na nauugnay sa mga thermal Burns; celiac sakit; proctitis; eosinophilic malubhang kabag; mastocytosis; Crohn ng sakit; ulcerative kolaitis; vascular pinsala sanhi ng ischemic sakit at trombosis; atherosclerosis; mataba puso; miokarditis; para puso infarction; arteriosclerosis; aortitis syndrome; cachexia dahil sa viral sakit; vascular trombosis; sobrang sakit ng ulo; rhinitis; eksema; interstitial nepritis; IgA-sapilitan nephropathy; Goodpasture ng syndrome; hemolytic-uremic syndrome; diabetes nephropathy; glomerulosclerosis; glomerulonephritis; maramihang mga myositis; Guillain-Barre syndrome; Meniere ng sakit; polyneuritis; maramihang mga neuritis; mononeuritis; radiculopathy; hyperthyroidism; Basedow ng sakit; thyrotoxicosis; purong pulang cell aplasia; aplastic anemya; hypoplastic anemya; idiopathic thrombocytopenic purpura; autoimmune hemolytic anemya; agranulocytosis; nakapipinsala anemya; megaloblastic anemya; anerythroplasia; osteoporosis; sarcoidosis; fibroid baga; idiopathic interstitial pneumonia; dermatomyositis; leukoderma vulgaris; ichthyosis vulgaris; photoallergy sensitivity; sa balat T cell lymphoma; polyarteritis nodosa; Huntington ng korie; Sydenham ng korie; myocardosis; scleroderma; Wegener ng granuloma; Sjogren ng sindrom; adiposis; eosinophilic fascitis; lesyon ng gingiva, periodontium, may selula buto, substantia buto dentis; lalaki pattern alopecia o alopecia senilis; maskulado distropia; pyoderma; Sezary ng syndrome; talamak adrenal kasalatan; Addison ng sakit; ischemia-reperfusion pinsala ng mga bahagi ng katawan na nangyayari kapag pangangalaga; endotoxin shock; pseudomembranous kolaitis; kolaitis sanhi ng droga o radiation; ischemic talamak bato hikahos; talamak bato hikahos; baga kanser; kapaniraan ng lymphoid pinagmulan; talamak o talamak lymphocytic leukemias; retinitis pigmetosa; soryasis; baga sakit sa baga; katarata; siderosis; lymphoma ; inutil na macular pagkabulok; vitreal pagkakapilat; corneal alkalina burn; dermatitis pamumula ng balat; ballous dermatitis; latagan ng simento dermatitis; gingivitis; periodontitis; sepsis; pancreatitis; carcinogenesis; metastasis ng kanser na bahagi; hypobaropathy; autoimmune hepatitis; pangunahing ng apdo sirosis; sclerosing cholangitis; bahagyang atay pagputol; talamak atay nekrosis; sirosis; alkohol sirosis; hepatic kabiguan; fulminant hepatic kabiguan; late simula hepatic kabiguan; “talamak-on-talamak” atay pagkabigo. 77. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (Ako) ayon sa claim ang 68 kung saan sinabi ng mga karamdaman ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto, maramihang esklerosis, myasthenia gravis; pollen allergy; type ko diyabetis; -iwas sa soryasis; Crohn ng sakit; magpaskil- nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; at metastasis ng kanser na bahagi.

78. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (II) ayon sa claim ang 69 kung saan sinabi ng mga karamdaman ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto, maramihang esklerosis, myasthenia gravis; pollen allergy; type ko diyabetis; -iwas sa soryasis; Crohn ng sakit; post ¬ nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; at metastasis ng kanser na bahagi.

79. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (III) ayon sa claim ang 70 kung saan sinabi ng mga karamdaman ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng mga autoimmune syndromes kabilang ang rheumatoid sakit sa buto, maramihang esklerosis, myasthenia gravis; pollen allergy; type ko diyabetis; -iwas sa soryasis; Crohn ng sakit; post ¬ nakakahawa autoimmune sakit kabilang ang dahil sa reuma lagnat at post-nakakahawa glomerulonephritis; at metastasis ng kanser na bahagi.

80. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (Ako) sa claim sa 1 sa kumbinasyon na may isa o ilang immunosuppressant compounds para sa paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system.

81. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (II) sa claim sa 21 sa kumbinasyon na may isa o ilang immunosuppressant compounds para sa paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system.

82. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng General Formula (III) sa claim sa 41 sa kumbinasyon na may isa o ilang immunosuppressant compounds para sa paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system.

83. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (Ako) ayon sa claim ang 80 sinabi kung saan ang iba pang immunosuppressant tambalang ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng cyclosporin, daclizumab, basiliximab, everolimus, tacrolimus (FK506), azathiopirene, leflunomide, 15-deoxysperguaIin, o iba pang immunosuppressant bawal na gamot.

84. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (II) ayon sa claim ang 81 sinabi kung saan ang iba pang immunosuppressant tambalang ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng cyclosporin, daclizumab, basiliximab, everolimus, tacrolimus (FK506), azathiopirene, leflunomide, 15-deoxyspergualin, o iba pang immunosuppressant bawal na gamot.

85. Ang paggamit ng isa o higit pang mga compounds ng Pangkalahatang Formula (III) ayon sa claim ang 82 sinabi kung saan ang iba pang immunosuppressant tambalang ay pinili mula sa pangkat na binubuo ng cyclosporin, daclizumab, basiliximab, everolimus, tacrolimus (FK506), azathiopirene, leflunomide, 15-deoxyspergualin, o iba pang immunosuppressant bawal na gamot.

86. Isang paraan para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system na binubuo ang administrasyon sa pasyente ng isang parmasyutiko komposisyon na naglalaman ng hindi bababa sa isang compound ng General Formula (Ako) sa claim sa 1.

87. Isang paraan para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system na binubuo ang administrasyon sa pasyente ng isang parmasyutiko komposisyon na naglalaman ng hindi bababa sa isang compound ng General Formula (II) sa claim sa 21.

88. Isang paraan para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit na nauugnay sa isang activate immune system na binubuo ang administrasyon sa pasyente ng isang parmasyutiko komposisyon na naglalaman ng hindi bababa sa isang compound ng General Formula (III) sa claim sa 41. 89. Isang paraan para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit binubuo ang administrasyon sa pasyente ng isang parmasyutiko komposisyon na naglalaman ng hindi bababa sa isang compound ng General Formula (Ako) sa claim sa 1.

90. Isang paraan para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit binubuo ang administrasyon sa pasyente ng isang parmasyutiko komposisyon na naglalaman ng hindi bababa sa isang compound ng General Formula (II) sa claim sa 21.

91. Isang paraan para sa pag-iwas o paggamot ng mga sakit ng organ transplant pagtanggi o pangunguwalta-kumpara-host sakit binubuo ang administrasyon sa pasyente ng isang parmasyutiko komposisyon na naglalaman ng hindi bababa sa isang compound ng General Formula (III) sa claim sa 41.

92. Isang paraan ng ayon upang i-claim 86 o 89 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng thiophene hinangong ng Pangkalahatang Formula (Ako) sa claim sa 1 sa pagitan ng 0.5 mg at 1000 mg bawat araw.

93. Isang paraan ng ayon upang i-claim 87 o 90 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (II) sa claim sa 21 sa pagitan ng 0.5 mg at 1000 mg bawat araw.

94. Isang paraan ng ayon upang i-claim 88 o 91 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (III) sa claim sa 41 sa pagitan ng 0.5 mg at 1000 mg bawat araw.

95. Isang paraan ng ayon upang i-claim 92 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (Ako) sa pagitan ng 1 mg at 500 mg bawat araw. 96. Isang paraan ng ayon upang i-claim 93 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (II) sa pagitan ng 1 mg at 500 mg bawat araw.

97. Isang paraan ng ayon upang i-claim 94 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (III) sa pagitan ng 1 mg at 500 mg bawat araw.

98. Isang paraan ng ayon upang i-claim 92 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (Ako) sa pagitan ng 5 mg at 200 mg bawat araw.

99. Isang paraan ng ayon upang i-claim 93 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (II) sa pagitan ng 5 mg at 200 mg bawat araw.

100. Isang paraan ng ayon upang i-claim 94 sa pamamagitan ng pangangasiwa sa isang pasyente ng isang dosis ng ang thiophene hinangong ng General Formula (III) sa pagitan ng 5 mg at 200 mg bawat araw.

101. Ang proseso para sa paghahanda ng isang parmasyutiko komposisyon binubuo ng isang compound ng General Formula (Ako) sa claim sa 1, nailalarawan sa pamamagitan ng paghahalo ng isa o higit pang mga aktibong sangkap ayon sa anumang isa sa mga claim 1 sa 20, at 61 sa tining excipients sa isang paraan na kilala per se.

102. Ang proseso para sa paghahanda ng isang parmasyutiko komposisyon binubuo ng isang compound ng General Formula (II) sa claim sa 21, nailalarawan sa pamamagitan ng paghahalo ng isa o higit pang mga aktibong sangkap ayon sa anumang isa sa mga claim 21 sa 40 may tining excipients sa isang paraan na kilala perse.

103. Ang proseso para sa paghahanda ng isang parmasyutiko komposisyon binubuo ng isang compound ng General Formula (III) sa claim sa 41 , nailalarawan sa pamamagitan ng paghahalo ng isa o higit pang mga aktibong sangkap ayon sa anumang isa sa mga claim 41 sa 60 sa tining excipients sa isang paraan na kilala per se.

Pinagmulan: http://www.wipo.int/pctdb/ja/wo.jsp?WO=2006010379&IA=EP2004008501&DISPLAY=CLAIMS

Nai-post sa Sa buong mundo

SUMALI NGAYONG ARAW!

Ang P / P Registry ay na-aprubahan sa pamamagitan ng Western Institutional Review Board (WIRB) at aktibong enrolling kalahok.

TAGALOG VERSION