Kami Nobis kartel bintana 7 bahay premium activation key 70-290

Lihim ng sa Social Security System

Jennifer Romero, Licensed clinical Social Worker

Kung ikaw ay isang taong may pempigus na ang kalagayan ay sapat na malubha upang pigilan ka mula sa paggawa ng anumang kapaki-pakinabang na aktibidad ng trabaho, maaari kang maging karapat-dapat para sa tulong mula sa Social Security Administration (SSA).

Pempigus ay inilarawan sa ang SSAU Publication Walang. 64-039 Pagsusuri ng kapansanan ilalim ng Social Security, Seksyon 8.03 (pahina 58) listahan ng mga karapat-dapat na impairments. Ang wika Ang SSA gamit ay: “Pempigus, pamumula ng balat napakaraming hugis bullosum, bullous pemphigoid, herpeti ng dermatitis-formis. Sa malawak na mga lesions hindi pagtugon sa inireseta ng paggamot.”


Ang desisyon na mag-aplay para sa tulong mula sa SSA ay hindi isang madaling isa. Ang proseso ng nag-aaplay para sa tulong ay oras-ubos at madalas nakakabigo. Ang kahulugan ng kapansanan sa Social Security sa batas ay isang mahigpit. Upang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo, ang isang tao ay dapat na hindi gawin ang anumang uri ng malaking mapagtutubuan trabaho dahil sa isang pisikal o mental na kapansanan (o ng isang kumbinasyon ng impairments) kung saan ay “inaasahan alinman sa tumagal ng hindi bababa sa 12 buwan o magtapos sa kamatayan.”

Ito ay malupit wika. Gayunman, ito ay pinakamahusay na upang gamitin ang parehong wika ang mga SSA ginagamit sa iyong sariling application kung saan ito ay naaangkop. Sa ibang salita, kapag nag-file ang iyong paunang application (o liham ng apela) talakayin ang iyong sariling mga kaso ng pempigus sa konteksto ng ang itaas na kahulugan. Halimbawa, maaari mong sabihin sa isang bagay tulad ng: isang diyagnosis ng pempigus ay nangangahulugan na mayroon akong isang autoimmune disorder blistering, pempigus ay isang sakit ng buhay kung saan walang kilalang lunas.

Kung, dahil sa isang medikal na kondisyon, Ang isang tao ay hindi maaaring gawin ang mga trabaho na kanilang isinagawa sa nakalipas na, pagkatapos edad, pag-aaral, at nakalipas na karanasan sa trabaho ay isinasaalang-alang sa pagtukoy kung ang tao ay maaaring gawin ang iba pang mga gawain. Kung ang katibayan na ang nagpapakita na ang tao ay maaaring gawin ang iba pang mga gawain, kahit kung ito ay nagsasangkot ng iba't-ibang mga kasanayan o nagbabayad ng mas mababa kaysa sa kanilang nakaraang trabaho, hindi nila maaaring isinasaalang-alang hindi pinagana para sa Social Security layunin.

Paggawa sa pamamagitan ng anumang pamahalaan bureaucracy ay maaaring maging napakalaki at nakakapagod. Ang ilan sa iyo ay maaaring nakaraang inilapat para SSA tulong at tinanggihan tulad ng tulong. Maaari mong binigyan walang sumasamo ang desisyon dahil ito ay masyadong magkano ang problema. Ang artikulong ito ay nagsisilbi ng dalawang layunin: 1) na ipaliwanag kung paano pangasiwaan ang iyong sariling proseso ng aplikasyon, at 2) upang hikayatin ang mga mo na karapat-dapat na humingi ng tulong batay sa iyong mga karapatan bilang isang kapansanan na tao. Ang artikulong ito ay tungkol sa mga matatanda na ay na masuri may at ay sumasailalim sa paggamot para sa pempigus.

Matatanda (sa ibabaw 18 taong gulang) na malubhang pinagana ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga buwanang benepisyo sa ilalim ng isa o higit pa ng mga programa ng SSA nangangasiwa. Parehong SSI at ang Social Security Disability (SSD) mga programa ay nagbibigay ng isang buwanang kita para sa mga taong may malubhang kapansanan.

Gayunman, kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa dalawang programa ay naiiba. Ang SSI programa ay nagbibigay ng buwanang kita sa mga tao na edad 65 o mas matanda, o bulag o may kapansanan, at may limitadong kita at mga pinansiyal na mga mapagkukunan. Epektibong Enero 1999, ang pagbabayad ng SSI para sa isang karapat-dapat na indibidwal ay $500 bawat buwan at $751 bawat buwan para sa isang karapat-dapat na ilang. Kung ikaw ay may-asawa, at lamang ng isang tao ay karapat-dapat, isang bahagi ng kita ng iyong asawa ay maaaring binibilang. At saka, ang iyong mga pinansiyal na mga mapagkukunan (savings at mga ari-arian-aari mo) hindi maaaring lumampas sa $2,000 ($3,000 kung may-asawa). Maaari kang maging karapat-dapat para sa SSI kahit na hindi mo pa nagtrabaho sa trabaho na sakop sa ilalim ng Social Security.

Ang Social Security ng programa ay binabayaran ng mga benepisyo sa mga kapansanan o retirado manggagawa at kanilang mga pamilya at sa pamilya ng mga namatay na manggagawa. Upang maging karapat-dapat para sa Social Security kapansanan benepisyo, Dapat ikaw ay hindi pinagana at dapat nakuha ng isang minimum na bilang ng mga kredito mula sa trabaho na sakop sa ilalim ng Social Security. (Ang kinakailangang bilang ng mga credits ay nag-iiba-iba depende sa iyong edad sa panahon mo ay naging hindi pinagana.) SSD pakinabang halaga at mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay depende sa iyong trabaho at kasaysayan ng kita sa oras na tinutukoy mo ay hindi pagaganahin.

Karaniwan, upang maging karapat-dapat para sa SSI, ang isang indibidwal ay dapat na isang residente ng Estados Unidos at dapat maging isang mamamayan o isang noncitizen MAKATARUNGANG admitido para sa permanenteng paninirahan. Rin, ang ilang noncitizens na ipinagkaloob ng isang espesyal na katayuan sa pamamagitan ng Immigration at naturalization Serbisyo ay maaaring maging karapat-dapat.

Ang Medicare ay isang Federal health insurance program para sa mga tao sa edad 65 o mas matanda, mga tao ng anumang edad na may permanenteng kabiguan ng bato, at ilang mga taong may mga kapansanan (kabilang ang mga may pempigus). Ang dalawang bahagi ng Medicare ay ospital insurance (Bahagi A) at medical insurance (Bahagi B).

Ang programa ng seguro ng ospital (Bahagi A ng Medicare) tumutulong sa pay para sa pangangalaga ng inpatient ospital at ilang mga follow-up na pag-aalaga. Ito ay financed ng Social Security buwis na binabayaran ng empleyado, employer, at ang self-trabaho. Tao edad 65 at higit na karapat-dapat, sa isang premium-libre na batayan, kung sila ay may karapatan sa buwanang Social Security o pagreretiro benepisyo ng riles ng tren.

Mga tao sa ilalim ng edad 65 ay karapat-dapat para sa premium-free ospital insurance kung sila ay may karapatan para sa higit sa 24 buwan upang benepisyo ng kapansanan sa ilalim ng Social Security o mga retirement system ng riles ng tren. Kapansanan na tao sa ilalim ng edad 65 na nagtrabaho mahabang sapat na sa sakop ng gobyerno ng trabaho na isineguro para sa Medicare layunin ding mga karapat-dapat.

Ang karagdagang medical insurance program (Bahagi B ng Medicare) tumutulong magbayad para sa mga doktor’ serbisyo at iba pang mga medikal na gastos. Ito ay isang boluntaryong programa na financed sa pamamagitan ng mga buwanang premium na binabayaran ng mga nakatala indibidwal at sa pamamagitan ng Federal pangkalahatang kita. Karamihan sa mga estado ay nag-aalok din ng mga pandagdag na mga programa sa mga karapat-dapat para sa Medicare sa isang indibidwal, premium-bayad na batayan.

Sinuman na sino ay may karapatan sa Bahagi A ng Medicare sa isang premium-libre na batayan ay maaaring magpalista para sa Bahagi B. (Karamihan ng mga tao na ito ay awtomatikong nakatala sa Bahagi B, maliban kung sila ay mag-sign isang pahayag na hindi nila gusto ang coverage ng Bahagi B. ) Rin, tao edad 65 o mas matanda na ay hindi karapat-dapat sa Bahagi A ay maaaring pangkalahatan enroll sa Bahagi B.

Sa ilalim ng batas, mga tao na makatanggap ng SSI sa pangkalahatan ay sakop sa ilalim ng programa ng estado Medicaid. Sa loob ng malawak na Federal na kinakailangan, estado sa bawat nagpasiya ang mga pamantayan para sa pagiging karapat-dapat na Medicaid at ang halaga ng pagpapagamot at mga kaugnay na serbisyo ay sakop. Unidos pangkalahatan ay nagbibigay ng coverage para sa mga tao na tumanggap ng cash tulong, tulad ng SSI pagbabayad. Maaari rin nilang magbigay ng coverage para sa mga tao na hindi karapat-dapat para sa cash tulong ngunit na hindi magbayad ng kanilang sariling mga medikal na gastos.

Tandaan na ang pinaka-mahalagang benepisyo mula sa SSI ay ang kumpletong medical insurance na ibinigay sa pamamagitan ng Medicaid. Madalas, pagiging karapat-dapat para sa Medicaid ay sapat para sa isang pamilya sa patuloy na financially pantunaw habang coping din sa sakit ng hindi pagpapagana. Karagdagang impormasyon tungkol sa ang Medicaid programa ng estado ay maaaring makuha mula sa mga tao sa anumang pampublikong tanggapan ng tulong.

Batang sa pempigus maaari ring maging karapat-dapat para sa Supplemental Security Income (SSI), gayunman, kanilang mga pamantayan para sa pagiging karapat-dapat ang mga iba't-ibang. Upang mag-aplay para sa mga benepisyo sa SSI para sa isang bata sa pempigus maaaring mo ng telepono 1-800-772-1213 o humiling ng isang application ng SSI para sa isang bata sa iyong lokal na social security office.

Upang mag-apply. Ang proseso ng aplikasyon ay nagsisimula sa isang simpleng tawag sa telepono. Ang bilang na tawagan ay 1-800-772-1213. Ang tawag sa telepono na ito “nagsisimula ang orasan gris” upang masukat ang petsa kung saan nakaraang benepisyo ay binayaran. Isang SSA kinatawan ay humingi ka ng ilang mga katanungan (ito ay din ng pagkakataon para sa iyo na hilingin sa iyong mga katanungan) at iskedyul mo para sa isang interbyu sa telepono. Ang isang lokal na SSA kinatawan ay makipag-ugnay sa iyo sa naka-schedule na oras. Maaari mo ring bisitahin ang iyong lokal na social security office na mag-aplay. Maaari mong mahanap ang numero ng telepono at address ng iyong lokal na social security office sa telepono ng libro. Kung nagpasya ka upang bisitahin sa tao, maaaring ito ay pinaka-maginhawa sa telepono maaga at iskedyul ng appointment sa isang kinatawan ng mga paghahabol.

Bakit apila ang pagtanggi ng isang application ng SSI? Mga SSA liko down maraming mga application para sa mga benepisyo sa SSI at SSD. Gayunman, kapag ang mga aplikante-apela ang mga desisyon, maraming ma-reverse ang pagtanggi. Pagkatapos sila ay maaaring makatanggap ng mga benepisyo may bisa sa nakaraan, i-back sa ang petsa ng orihinal na application. Dahil ang mga tao ay madalas na ipahayag ang pagkabahala tungkol sa pagsulat ng isang sulat ng apela, Isinama ko ang isang sample ng sulat bilang Appendix A sa artikulong ito.

Kung ang isang aplikante ay natagpuan ng mga hindi karapat-dapat, ang SSA ay nagpapadala ng isang “abiso ng pagtanggi,” na nagpapaliwanag kung ang pagtanggi ay batay sa pananalapi o medikal na mga dahilan. Aplikante ay 60 araw mula sa petsa ng sulat ang natanggap sa file ng isang apela. May apat na yugto sa proseso ng paghahabol. Aplikante ng isang ay maaaring maging matagumpay sa anumang ng mga yugto, ngunit kailangan sundin ang bawat hakbang sa mga hinirang upang: (1) Muling pagsasaalang-alang, (2) Administrative Law Judge pagdinig, (3) Social Security Appeals Council pagsusuri, at (4) Civil habla sa U.S. District Court. Aplikante ng isang may 60 mga araw upang makumpleto ang bawat hakbang.

Legal na tulong ay hindi kinakailangan para sa isang apila, gayunman, maaaring ito ay lubos na helpful, lalo na pagkatapos ng muling pagsasaalang-alang. Ang iyong lokal na legal aid o mga legal na serbisyo ng tanggapan ay maaaring makatulong na kung hindi mo kayang isang abogado; ang kanilang mga abogado at paralegals pangasiwaan maraming tulad pagdinig. Tandaan, karamihan sa mga aplikante ay magagawang upang pamahalaan ang kanilang unang apila nang walang legal na tulong.

-Paggawa up ng isang case. Ang SSA tumutukoy sa isang kapansanan para sa mga matatanda “bilang kawalan ng kakayahan na gumawa ng anumang malaking mapagtutubuan aktibidad sa pamamagitan ng dahilan ng isang medikal determinable na pisikal o mental na kapansanan(mga) na maaaring inaasahan na magresulta sa kamatayan o na-lasted o maaaring inaasahan na tatagal para sa isang tuloy-tuloy na panahon ng hindi bababa sa 12 buwan.” Ang isang medikal determinable kapansanan ay batay sa medikal na binubuo ng katibayan ng mga palatandaan, sintomas, at laboratoryo natuklasan. Mga taong may masuri pempigus nagkaroon ng maramihang mga pagsusulit sa laboratoryo sa proseso ng kanilang na masuri, subalit hindi direktang immune kaliwanagan (mula sa byopsya) ay ang standard na pagsubok sa laboratoryo ginagamit upang kumpirmahin ang diyagnosis ng pempigus.

Habang nag-aaplay, ito ay mahalaga upang panatilihin ang mga kopya ng lahat ng mga sulat at mga talaan ng telepono na ang lahat ng tawag sa iyong kinatawan sa SSA. Kailangan mong maging masigasig tungkol sa deadlines. Kung ikaw ay huli para sa isang deadline, kakailanganin mo upang muling simulan ang buong proseso mula sa simula. Maaari kang magtalaga ng isang kinatawan na tulungan ka sa iyong sulat sa SSA. Kinatawan ay makakatanggap ng mga kopya ng sulat na ang ang SSA nagpapadala sa iyo. Ito ay maaaring lalo na helpful kung ikaw ay masyadong masama na panatilihin up gamit ang iyong sariling sulat.

Tingnan ang iyong kapansanan mula sa isang malawak na pananaw. Sabihin mayroon ka ng isang diyagnosis ng pempigus vulgaris, din ng kamalayan ng anumang karagdagang mga diagnoses maaaring nakatanggap ka ng pangalawang sa paggamot ng pempigus (halimbawa, osteoporosis, dyabetes, cataracts, immune pinigilan ang katayuan, at sakit).

Mga matatanda ay lamang sinusuri batay sa mga medikal na mga kadahilanan at katibayan. Ang SSA ay suriin ang iyong sakit batay sa:

  1. Ang iyong pang-araw-araw na gawain
  2. Tagal, dalas, at kasidhian sa sakit
  3. Precipitating at nagpapalubha ng mga kadahilanan
  4. Dosis, bisa at epekto ng gamot
  5. Functional paghihigpit.

Magbigay ng impormasyon ang SSA na bilang kumpleto at detalyadong hangga't maaari. Maging handa upang magbigay ng pangalan, address, at numero ng telepono ng iyong physicians. Maging handa na magbigay ng mga petsa ng ospital at ang numero ng iyong medikal na talaan. Magagawang upang talakayin ang mga detalye ng lahat ng mga gamot na iyong kinuha at ay kasalukuyang pagkuha (kabilang ang anumang mga pagsasaayos ng buhay).

Gumawa ng isang relasyon sa iyong kapansanan analyst. Hanapin ang aming mga pangalan at numero ng telepono ng mga analyst na nakatalaga sa inyong kaso. Alamin kung ang anumang partikular na impormasyon ay kailangan ng analyst at pangasiwaan ang kanilang access sa impormasyon na ito sa abot ng iyong kakayahan. Magpasya kung aling mga kapansanan ilarawan ang iyong patuloy na mula sa pahina ng siyam na sitwasyon at na maaaring dokumentado sa ilalim ng SSA regulasyon. Draft ng isang mapanghikayat sulat sa ang analyst na kurbatang ang iyong posisyon sa ang tunay na katibayan. Tulad sulat ay maaaring isumite sa oras ng iyong unang application, ito ay hindi sapilitan, ngunit ito ay maaaring magtatag ng isang batayan para sa iyong kahilingan para sa tulong para sa isang napaka-bihira at maliit na naunawaan sakit. Magpadala ng isang kopya ng sulat na ito sa SSA analyst pati na rin sa iyong mga gamot physicians.

Makipag-usap sa iyong mga gamot physicians tungkol sa iyong balak na mag-aplay para sa mga panlipunang seguridad benepisyo. Madalas mga physicians mga lamang masyadong payag upang makatulong ngunit ang mga ito ay sigurado ng wika na kailangan nila upang gamitin kapag tatalakayin ang iyong medikal na katayuan sa ang SSA. Pagbabahagi ng mga sulat na balak mong ipadala sa iyong SSA kinatawan sa iyong mga physicians ay paganahin ang mga ito upang gamitin ang katulad na mga konsepto at mga tuntunin sa kanilang sariling mga titik.

Ito desisyon na mag-aplay para sa mga panlipunang seguridad benepisyo ay madalas na maabot matapos ang isang malubhang at prolonged sakit. Walang pinipili ng kakayahan. Gayunman, Kinikilala na ang isa ay hindi pinagana ay isang personal na responsibilidad upang ituloy ang mga mapagkukunan at pinansiyal na suporta na maaaring magsulong ng access sa nararapat na pangangalaga sa sarili at pangangalaga ng kalusugan. Isang pagsusuri ng pempigus nangangailangan ng maraming, Maraming mga buhay pagsasaayos. Ang iyong medikal na katayuan ay maaaring mapabuti ang makabuluhang sa oras. Kapag ang iyong kalagayan ay bumuti ang iyong kapansanan ay maaaring kailangan upang reevaluated. Ang ilang mga tao na may pempigus makabuluhang mapabuti sa oras at paggamot at huli bumalik sa magtrabaho at iwan ang kanilang panlipunang seguridad benepisyo.

Kahit na nag-aaplay para sa SSI o SSD ay maaaring maging isang stressful proseso ito ay mahalaga upang panatilihin ang nakatutok sa pang-matagalang layunin ng minimizing diin sa iyong buhay. Alala tungkol sa kita at pangangalaga ng kalusugan seguro ay sigurado na maging sanhi ng diin. Kung naniniwala ka ka maging karapat-dapat na makatanggap ng tulong mula sa SSA, ito ay nagkakahalaga ang gulo ng nag-aaplay at sumasamo. Kapag ikaw ay sa wakas matagumpay, mo magagawang upang tamasahin ng isang prolonged panahon ng oras na walang mag-alala tungkol sa pag-access sa kalidad ng pangangalaga ng kalusugan.

Na-tag ng: , ,
Nai-post sa Kalusugan at Pamumuhay

SUMALI NGAYONG ARAW!

Ang P / P Registry ay na-aprubahan sa pamamagitan ng Western Institutional Review Board (WIRB) at aktibong enrolling kalahok.

TAGALOG VERSION